Wat doe ik?

Ik geef therapie of psychoanalyse. Dit wil zeggen dat ik jullie ontvang in een professionele ruimte en naar uw verhaal luister. U kunt bij mij terecht met vragen, zorgen, verdriet… Soms geef ik concrete tips of advies, op basis van mijn voorkennis als psycholoog of mijn ervaring met mensen. Maar vaker is het vooral belangrijk dat u zelf uw verhaal doet, wat afstand kan nemen van de situatie en er eens op een andere manier over nadenkt. Ik kan u helpen door vragen te stellen, maar u beslist zelf of u op mijn vragen ingaat.

“Ik ben niet zo’n prater…” lees verder bij (link hoe werk ik?)

We maken ook tijd om ruimer te kijken dan het specifieke probleem waarmee u bij mij aanklopt. Er komen vragen aan bod die niet meteen te maken hebben met uw hulpvraag. Ik vind het belangrijk om een breed beeld te krijgen van wie u bent. Een probleem of klacht kan ons iets vertellen over andere domeinen van het leven, soms is het zelfs een oplossing voor een ander probleem. En zeker in dit laatste geval, is het belangrijk om de mens als geheel te zien, en niet enkel die eerste klacht aan te pakken. (Slaat dit ergens op voor een leek?)

Ik beschik ook over een IQ-test voor jonge kinderen: WPPSI-III-NL voor kinderen van 4 tem 7 jaar. Afname op vraag van de logopedist of in onderling overleg.

Wat doe ik niet?

  • Zuivere DSM diagnostiek: DSM = diagnostic en statistical manual of mental disorders, een diagnostisch handboek dat veel gebruikt wordt door psychiaters, instellingen en sommige psychologen. Deze diagnoses kunnen nuttig zijn in wetenschappelijk onderzoek, of als toegangsticket tot bepaalde (gesubsidieerde) hulp. Deze diagnoses zijn echter nogal onpersoonlijk en statisch, onveranderlijk, in tegenstelling tot de problemen waar we mee worstelen.
    Indien een vaststaande diagnose op papier wenselijk blijkt in uw situatie, verwijs ik u graag door naar meer geschikte instanties. Ik vind de vraag waarom u een diagnose wilt, wel belangrijk om te bespreken. Mijn doel is therapie of analyse om vooruit te komen in wat ons belemmert. Daarvoor vind ik een bredere en evoluerende beeldvorming zinvoller. Een DSM diagnose zegt te weinig over de mens achter het label. Ik kijk liever naar de individuele manier van functioneren en zijn bijhorende uitdagingen.

  • Samenwerking met juridische instanties of verslaggeving met juridisch doel: eenvoudigweg omdat dit strijdig is met een therapeutisch oogpunt en ik te allen tijde een therapeutisch doel voor ogen wil houden.