Wat mag u verwachten?

 

Tijd en ruimte:

Therapie vraagt tijd. Soms moet acute chaos in uw leven eerst tot rust komen voor we toekomen aan meer onderliggend werk. Indien nodig, bekijk ik eerst met u hoe we wat rust of stabiliteit kunnen bereiken, maar het is mijn wens om ook verder te kijken. Ik zie het als mijn taak dieperliggende oorzaken en patronen te verkennen, en u voldoende tijd en ruimte te bieden om vooral die aan te pakken. Op die manier kunnen we duurzamere resultaten bereiken dan alleen het symptoom aan te pakken.

Discretie:

Een psycholoog is gebonden aan het beroepsgeheim. Overleg met doorverwijzers, andere hulpverleners of school gebeurt altijd op uw eigen vraag of minstens in samenspraak. Hou er rekening mee dat ik ook de gesprekken met een kind vertrouwelijk beschouw ten opzichte van de ouders. Ik bespreek wel bepaalde aspecten van de begeleiding, voor zover zinvol om u als ouder te kunnen ondersteunen.

Openheid:

Als therapeut wil ik onbevooroordeeld naar uw vraag en klacht luisteren. Ik streef ernaar verder te kijken en luisteren dan een eventuele diagnose die u elders kreeg, en vind het belangrijk dat elk aspect van het (psychisch) leven kan aan bod komen.

 

Respect:

Iedereen is welkom, onafhankelijk van waar u mee worstelt, waar u in gelooft of waar u vandaan komt. Het is niet aan mij om te oordelen, wel om u te ondersteunen in uw vooruitgang.